WinLite

winlite-raam3

WinLite® is het slanke aluminium raamsysteem in duurzaam hout. Verschillende concrete vragen uit de markt leidden er toe dat InterDam twee jaar geleden begon met de ontwikkeling van WinLite®. Aannemers en opdrachtgevers hadden moeite met de uitvoering van houten kozijnen met aluminium ramen, mede omdat het kozijn niet compleet geleverd wordt. De timmerfabriek levert het houten kozijn en de aluminium raamproducent plaatst vervolgens de ramen op de bouw in het door derden aangeleverde houten kozijn. Als het dan niet past, of niet goed sluit kan het vingerwijzen beginnen, met alle gevolgen van dien.Door het slanke aluminium profiel staan WinLite® raamsystemen garant voor meer daglicht in de woning en vereist weinig onderhoud. 

winlite-raam2

Het raamsysteem heeft een luxe en strakke uitstraling door de combinatie van slank aluminium in een houten kozijn. InterDam gaat om die reden de markt op een andere manier benaderen. WinLite® werkt samen met timmerfabrieken om een compleet en kwalitatief hoogwaardig kozijn aan te bieden, zodat de transactiekosten en de faalkosten voor aannemers worden gereduceerd. 

Deze geven duidelijkheid over de verdeling van de verantwoordelijkheden en taken tussen de timmerfabriek en aannemer. Het doel van werken volgens deze concepten is het voorkomen van faalkosten, minder gebreken bij oplevering en een duurzamer kwaliteitsproduct. WinLite® past in de “3 concepten” van de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT). Het grootste voordeel wordt behaald bij concept 3, waarbij de leverancier zelf de houten kozijnen compleet afgelakt en beglaasd in de bouw monteert. Zo biedt InterDam de markt met WinLite® voor het eerst een alternatief voor het huidige aanbod en vooral voor de huidige manier van werken.

Bezoek de website voor meer informatie door hier te klikken of neem contact op met kantoor voor meer    informatie over dit nieuwe kozijnsysteem.